Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

11 sierpnia 2022

Aktualne informacje o przetargach

„Wykaz części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czempiń, przeznaczonych do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat” przejdź   

zarządzenie

 

„Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek o nr ewid. 327/42, 327/43, 70/5 i 327/44 obręb Borowo”- przejdź

informacja

 

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń – działki o nr ewid. 80/4 i 80/5 obręb Głuchowo - przejdź

 wzór nr 1 – zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki o nr ewid. 80/4 obręb Głuchowo - przejdź

wzór nr 2 – zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki o nr ewid. 80/5 obręb Głuchowo - przejdź

mapa - przejdź

 

Informacja o unieważnieniu I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń – działki 80/4, 80/5 obręb Głuchowo-przejdź

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Borowo działki 70/7 i 327/38 - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną typu szeregowego-przejdź

Mapa

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: Borowo działki 327/46, 327/48, 327/50, 327/52, 327/54 - tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną -  przejdź

Mapa

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości: działki będące częścią strefy inwestycyjnej w Głuchowie:

Działka 80/4, Działka 80/5 - przejdź do ogłoszenia

 


 

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czempiń przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy - przejdź


 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - Nowe Borówko

Informacja o przetargu - przejdź

Wyciąg z ogłoszenia - przejdź

Mapa

 


 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działki o nr ewid. 327/38 i 70/7 obręb Borowo zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w typie szeregowej

Informacja o wykazie - przejdź

Mapa

Wykaz - przejdź

 


 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – działki o nr ewid. 327/46, 327/48, 327/50, 327/52, 327/54 obręb Borowo

nformacja o wykazie - przejdź

Mapa

Wykaz 327/46 - przejdź

Wykaz 327/48 - przejdź

Wykaz 327/50 - przejdź

Wykaz 327/52 - przejdź

Wykaz 327/54 - przejdź

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego – działa o nr ewid. 80/5 obręb Głuchowo

Przejdź

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego – działka o nr ewid. 80/4 obręb Głuchowo

Przejdź


 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowe Borówko

Informacja o wykazie - przejdź

Mapa

Wykaz nr 1 - przejdź

Wykaz nr 2 - przejdź

Wykaz nr 3 - przejdź

 


 

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Kościane na okres do 3 lat - przejdź

 


 

Informacja o unieważnieniu przetargu:

Przejdź

Przejdź


 

Przetargi na działki będące częścią strefy inwestycyjnej w Głuchowie:

Działka 80/4 - przejdź do ogłoszenia

Działka 80/5 - przejdź do ogłoszenia

 


 

III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń

Treść ogłoszenia przejdź

Wzór zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym przejdź

 

 

Przetargi na działki będące częścią strefy inwestycyjnej w Głuchowie:

Działka 80/4 - przejdź do ogłoszenia

Działka 80/5 - przejdź do ogłoszenia

Działka 80/6 - przejdź do ogłoszenia

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym - przejdź

 


 

Przetargi ustny nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - Nowe Borówko

Przetarg nr 1 - przejdź

Przetarg nr 2 - przejdź

Przetarg nr 3 - przejdź

Przetarg nr 4 - przejdź

Przetarg nr 5 - przejdź

 

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Nowe Borówko

Informacja o wykazie - przejdź

Mapa

Wykaz nr 1 - przejdź

Wykaz nr 2 - przejdź

Wykaz nr 3 - przejdź

Wykaz nr 4 - przejdź

Wykaz nr 5- przejdź


 

 

 

Archiwalne:

II USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CZEMPIŃ - przejdź 

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń - przejdź

 

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń - przejdź Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu - pobierz

 

VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń (Borowo) - przejdź

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie gminy Czempiń, będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń - Głuchowo - przejdź

VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 327/19 obręb Borowo - przejdź

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń Piotrkowice (17 września 2020 roku) - przejdź

VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń przejdź

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czempiń przejdź

I USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY CZEMPIŃ -przejdź

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Czempiń o odwołaniu IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

Data i miejsce przetargu: 22 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25.

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń - BS Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 16 stycznia 2020 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 19, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 i 117.

Mapa- przejdź

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

Data i miejsce przetargu: 27 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25.

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń - BS Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 21 listopada 2019 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 19, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 i 117.

Mapa- przejdź

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź

Data i miejsce przetargu: 22 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25.

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń - BS Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 16 października 2019 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 19, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 i 117.

Mapa- przejdź

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń - przejdź
Data i miejsce przetargu: 19 września 2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25.

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń - BS Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 12 września 2019 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 19, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 i 117.

Mapa- przejdź

 

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń (Sierniki działki 1/3, 1/5, 1/6) - przejdź

Data i miejsce przetargu: 19 czerwca  2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 13 czerwca  2019 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 19, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 i 117.  

Mapa - przejdź

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń  - przejdź

Data i miejsce przetargu:

25 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki  25.

 

Uwaga!!!

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2019 r. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 19, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 i 117.  

Mapa nr 1

Mapa nr 2

 

 

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń (Sierniki działki 1/3, 1/5, 1/6) - przejdź

Data i miejsce przetargu: 13 marca 2019 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 7 marca 2019 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata. W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 19, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 107 i 117.  

Mapa - przejdź

 

 

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Czempiń - Rakówka  położonych w Rakówce - przejdź

Mapa z lokalizacją działek

Załączniki dla nabywcy 1-4 - przejdź

 

Data i miejsce przetargu: 20 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

UWAGA W przetargu mogą brać udział osoby które:

a)     Spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( t.j. Dz.u. Z 2017 roku, poz. 2196 ze zm) i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg ograniczony na sprzedaż działki w Rakówce w Sekretariacie Urzędu  Gminy w Czempiniu w terminie do dnia 14.11.2018 roku do godz. 15oo, uczestnictwo w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o której mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy w tym za-świadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

b)     wpłaciły wadium gotówką na każdą pozycję przetargową oddzielnie w kasie  Urzędu Gminy
w Czempiniu najpóźniej do 14 listopada 2018 r.  godz. 1430 lub na konto: Gmina Czempiń Bank Spółdzielczy Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 000 0390 0003 (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 26, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 110 i 117.

 

 

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Czempiń (Sierniki działki 1/3, 1/5, 1/6, 1/7) - przejdź

 

Data i miejsce przetargu: 20 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 lub w kasie urzędu, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 14 listopada 2018 r.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wyżej podanej wysokości z zaznaczeniem, której pozycji w zestawieniu nieruchomości dotyczy wpłata.

W przypadku zakupu kilku działek wadium należy wpłacić na każdą działkę osobno.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki 25, pokój nr 26, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 110 i 117.

 

Mapa - przejdź

 

Przetarg ograniczony na sprzedaż działek położonych w Głuchowie - przejdź

 

Miejscowość: CZEMPIŃ

Data i miejsce przetargu: 25 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki  25

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu W KASIE URZĘDU LUB na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 19 września 2018 r.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czempiniu, ul. ks, Jerzego Popiełuszki  25, pokój nr 25, 21 lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 110 i 117.

Treść ogłoszenia –przejdź

MAPKA - 871

 

 

Miejscowość: SIERNIKI

Data i miejsce przetargu: 11 września 2018 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki  25

Uwaga!!! Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Gminy Czempiń – BS Poniec O/Czempiń  nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, które powinno znajdować się na w/w koncie najpóźniej w dniu 5 września 2018 r.  

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Czempiniu,
ul. ks, Jerzego Popiełuszki  25,
pokój nr 25, 21
lub telefonicznie (61) 2826703 wew. 110 i 117.

Treść ogłoszenia – przejdź

Pliki do pobrania: