Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Skarbnik Gminy Czempiń

Hanna Zastrożna

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 23 (I piętro)
nr telefonu: 61 28 26 703 wew. 136
h.zastrozna@ug.czempin.pl

 

 

 

 

Zadania Skarbnika Gminy Czempiń: 

  1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy,
  2. nadzorowanie prac dotyczących przygotowania i realizacji budżetu Gminy, zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
  3. zapewnienie prowadzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
  4. wykonywanie powierzonych przez Burmistrza obowiązków głównego księgowego Urzędu,
  5. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, udzielanie innym osobom upoważnień do wykonywania kontrasygnaty,
  6. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowymi Urzędu,
  7. kierowanie pracą referatu finansowego,
  8. podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Gminy.