Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Komisje Rady Miejskiej w Czempiniu

 

 

Komisja Rewizyjna:

 • Krzysztof Sankiewicz - Przewodniczący
 • Bartkowiak Zofia
 • Hirowski Piotr
 • Kłos Zbigniew
 • Mróz Monika
 • Wojciechowski Marcin
 • Szukalski Cezary

Komisja Finansów i Budżetu:

 • Mikołajczak Lucyna – Przewodnicząca
 • Bartkowiak Zofia– Zastępca Przewodniczącego
 • Głochowiak Maciej
 • Grzelczyk Tomasz
 • Mylka Piotr

Komisja Gospodarki i Spraw Komunalnych:

 • Ratajczak Jan– Przewodniczący
 • Grzelczyk Tomasz - Zastępca Przewodniczącego
 • Hirowski Piotr
 • Stasiak Łukasz
 • Wojciechowski Marcin

Komisja Oświaty i Kultury:

 • Szukalski Cezary – Przewodniczący
 • Zbigniew Kłos - Zastępca Przewodniczącego
 • Kozłowski Artur
 • Kuhnert Maciej
 • Mikołajczak Lucyna
 • Mróz Monika

Doraźna komisja mieszkaniowa:

 • Bartkowiak Zofia – Przewodnicząca
 • Szukalski Cezary – Zastępca Przewodniczącego
 • Grzelczyk Tomasz
 • Ratajczak Jan
 • Stasiak Łukasz

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Mylka Piotr - Przewodniczący
 • Kuhnert Maciej - Zastępca Przewodniczącego
 • Kozłowski Artur
 • Ratajczak Jan
 • Sankiewicz Krzysztof