Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Szybki kontakt

Szybki kontakt

Urząd Gminy w Czempiniu

64-020 Czempiń,
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
województwo: wielkopolskie,
powiat: kościański

tel. (61) 28 26 703, (61) 28 26 719,
fax (61) 28 26 302
e-mail: urzad@ug.czempin.pl
http:www.czempin.pl

Herb Gminy Czempiń: pobierz


 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Czempiniu:

Poniedziałek: 7.00-18.00

wtorek, środa: 7.00-15.00

czwartek: 8.00-15.00

piątek: 8.00-14.00


 

Kasa Urzędu Gminy w Czempiniu obsługuje tylko płatności bezgotówkowe.

Dane do faktury:

Gmina Czempiń 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki
64-020 Czempiń
NIP Gminy Czempiń: 698-17-22-479
Regon Gminy Czempiń: 631259287

 

Telefony wewnętrzne
      Nr tel. wew. Nr pokoju Adres e-mail
Konrad Malicki   BURMISTRZ GMINY 122 4 sekretariat.ug@czempin.pl 

Andrzej Socha

 

SEKRETARZ GMINY

122

6

sekretariat.ug@czempin.pl

Dorota Kaczmarek

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY, WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA

146

1B

d.kaczmarek@ug.czempin.pl 

Maciej Głochowiak
  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ   1B m.glochowiak@ug.czempin.pl 

Referat Organizacyjny

Magdalena Głucha-Napierała   KIEROWNIK REFERATU 115 1A m.napierala@ug.czempin.pl 
Katarzyna Kozłowska  

OBSŁUGA BIZNESU

112 11 k.kozlowska@ug.czempin.pl 
Joanna Kościuszko   

BIURO RADY

128 2 j.kosciuszko@ug.czempin.pl 
Natalia Skiermunt
  SEKRETARIAT 122 5 sekretariat@ug.czempin.pl 
Anna Łukasik
  KULTURA I OŚWIATA, SPORT 117 21

a.lukasik@ug.czempin.pl

Anna Maćkowiak   KADRY I PŁACE 132 27

anna.mackowiak@ug.czempin.pl 

Marta Woźniak

  PROMOCJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 121  

m.wozniak@ug.czempin.pl

Tomasz Kąkolewicz
 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA 

 

101  

urzad@ug.czempin.pl

Katarzyna Wawrzyniak  

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

101  

urzad@ug.czempin.pl

Miłosz Puszkarek   OBSŁUGA INFORMATYCZNA 139 7

m.puszkarek@ug.czempin.pl 

Referat Finansowy

Hanna Zastrożna   SKARBNIK GMINY 110 26 h.zastrozna@ug.czempin.pl 
Katarzyna Prałat   ZASTĘPCA SKARBNIKA GMINY
136 23 k.pralat@ug.czempin.pl 
Olga Grzegorczyk   WYMIAR PODATKÓW 137 22 o.grzegorczyk@ug.czempin.pl 
Klaudia Ratajczak   KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA 135 22

k.ratajczak@ug.czempin.pl 

Natalia Lewandowska   PŁATNOŚCI, DOTACJE OŚWIATOWE 109 24 n.lewandowska@ug.czempin.pl 
Patrycja Hasińska   KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA 109 24

p.hasinska@ug.czempin.pl

Joanna Machowiak
  PŁATNOŚCI 135 22

j.machowiak@ug.czempin.pl

 

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Arleta Kochanowicz   KIEROWNIK REFERATU 107 19 a.kochanowicz@ug.czempin.pl 
Kamila Żak   PLANOWANIE PRZESTRZENNE 113 19

k.bilska@ug.czempin.pl

Agnieszka Bączyk   GOSPODARKA GRUNTAMI 113 20 a.baczyk@ug.czempin.pl 
Roman Skrzypczak   GOSPODARKA GRUNTAMI 147 19 r.skrzypczak@ug.czempin.pl 
Paulina Makowska   PLANOWANIE PRZESTRZENNE 111 20 p.makowska@ug.czempin.pl 

Elżbieta Nowak

  PLANOWANIE PRZESTRZENNE
124 19 e.nowak@ug.czempin.pl 

Referat Inwestycji

Andrzej Maćkowiak   KIEROWNIK REFERATU 123 18

a.mackowiak@ug.czempin.pl   

Sylwia Grygiel
  INWESTYCJE 141 16 s.grygiel@ug.czempin.pl 
Bartosz Taisner   INWESTYCJE 140 17 b.taisner@ug.czempin.pl 
Aleksandra Kowalczyk   INWESTYCJE 114 12

a.kowalczyk@ug.czempin.pl

Norbert Stelmaszyk   INWESTYCJE 129  

n.stelmaszyk@ug.czempin.pl

Referat Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Krzysztof Kram   KIEROWNIK REFERATU 118 13

k.kram@ug.czempin.pl

Elżbieta Ludwiczak - Owczarek   OCHRONA ŚRODOWISKA 119 14 e.owczarek@ug.czempin.pl 
Michał Kubiak   SPRAWY OSIEDLOWE i KOMUNALNE 143    m.kubiak@ug.czempin.pl 
Beata Bajstok   SPRAWY SOŁECKIE, MIESZKANIOWE 144 14  b.bajstok@ug.czempin.pl 
Agnieszka Ogrodnik   GOSPODARKA KOMUNALNA 149 14  a.ogrodnik@ug.czempin.pl 
Agnieszka Kokocińska   GOSPODARKA KOMUNALNA/ DROGI 148  

a.kokocinska@ug.czempin.pl

Agnieszka Pawlak   GOSPODARKA KOMUNALNA/ DROGI 145  

a.pawlak@ug.czempin.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Paulina Adamczak   KIEROWNIK REFERATU, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  134 34 p.adamczak@ug.czempin.pl 
Agnieszka Kasprzyk   ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 138 33

a.kasprzyk@ug.czempin.pl

 

Jagoda Marciniak   ZAKUPY 108 33 j.marciniak@ug.czempin.pl 
Joanna Michalska  

ZAKUPY

133 33  j.michalska@ug.czempin.pl 

Magdalena Jurga

 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

142 31

m.jurga@ug.czempin.pl 

Marta Jędrasiak

 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

102 31

m.jedrasiak@ug.czempin.pl

 

Magdalena Cichocka

 

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

102 31

m.cichocka@ug.czempin.pl

Urząd Stanu Cywilego

Bożena Szyguła   ZASTĘPCA KIEROWNIKA 105 9  b.szygula@ug.czempin.pl 
Norbert Bartkowiak
  ZASTĘPCA KIEROWNIKA 106  10  n.bartkowiak@ug.czempin.pl 

Biuro Spraw Obywatelskich

Norbert Bartkowiak    EWIDENCJA LUDNOŚCI 106 10  n.bartkowiak@ug.czempin.pl 
Marzena Stam - Włodarczak   SPRAWY OBYWATELSKIE 106 10  m.wlodarczak@ug.czempin.pl 
Marta Musielak - Gzylkowiak     106 10

m.musielak@ug.czempin.pl

 

 

 

Dane Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Cnota-Mikołajec, adres e-mail: iod@eduodo.pl.