Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Gminny Program Dotacji do wymiany źródeł ciepła

Gmina Czempiń udziela dotacji do wymiany źródeł ciepła. O wsparcie z budżetu Gminy Czempiń mogą ubiegać się osoby, które nie korzystają z dofinansowań rządowych. Można uzyskać nawet 75% dofinansowania do pieca gazowego, 50% - pieca na paliwo inne, zainstalowanie ogrzewania na energię odnawialną, piec olejowy, pelet lub biomasę na gaz.

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły. Umowy dotacji zawierane są z chwilą posiadania środków w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel. Ważne! Przedsięwzięcie związane z zakupem i montażem urządzenia grzewczego może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Szczegółowe informacje pod nr tel. (61)28 26 703 wew.119

Więcej informacji niebawem.