Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


CTŚ Harfa

Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze

„Harfa”

SPADKOBIERCY TRADYCJI ŚPIEWACZEJ

Nim chór osiągnie niebiańską harmonię,

nim ,,bas z sopranem się zbrata’’,

muszą minąć tygodnie, miesiące, całe lata.

By chór ową ,,niebiańską harmonię’’ mógł ostatecznie

osiągnąć trzeba – bez wątpienia – kilku czynników

bezwzględnie: trzeba śpiewaków zdolnych, wytrwałości,

uporu, trzeba też owego przysłowiowego ,,szlifierza’’,

który z dźwięków różnorakich potrafi

,,zbudować akustyczne arcydzieło’’

 

RYS HISTORYCZNY

 

Historia zorganizowanych grup śpiewaczych, zespołów, chórów na Ziemi czempińskiej sięga XVII wieku, o czym świadczą stare zapisy kronikarskie oraz ówczesne wydawnictwa prasowe takie jak: „Śpiewak Polski", „Gazeta Polska", czy starodruki nutowe.

            Przewodnią rolę w tworzeniu chórów mieli miejscowi kapłani i organiści, którzy skupiali wokół siebie osoby zdolne wokalnie i przejawiające chęć wielbienia Boga i Ojczyzny śpiewem.

Już w roku 1884 ks. Franciszek Nowak założył Koło Śpiewackie zrzeszając młodzież żeńską i męską.

W 1909 r. proboszcz czempiński ks. Infułat Karol Kiełczewski rejestruje chór
w Polskim Związku Kół Śpiewaczych w Poznaniu jako Towarzystwo Śpiewu.

            Spadkobiercą i kontynuatorem tych pięknych tradycji muzyczno-śpiewaczych jest Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „HARFA".

W zbiorach archiwalnych znajduje się wiele dowodów bogatej przeszłości.

·       Ustawy Towarzystwa Śpiewu z 1909 r.

·       sztandar z 1910 r.

·       stare pieczęcie i odznaczenia

·       6 tomów kronik

·       sztandar z 1999 r.

·       5 wydawnictwa książkowe

·       nagrania płytowe audio i DVD

·       stroje organizacyjne

 

            Chór posiada status prawny w KRS-ie i P.Z.CH. i O.

2019 jest rokiem wielkiego Jubileuszu 135-lecia istnienia zorganizowanego śpiewu na ziemi czempińskiej, który zawsze towarzyszył w naszej kulturze i był trwałym budulcem narodowego dziedzictwa.

 

 

Dyrygent: mgr Anna Rymaniak                                               Prezes: Stanisław Wiśniewski

 

 

 

W dniu 5 lutego 2013r., po 30 latach dyrygowania,
Pan Józef Maciejewski

przekazał batutę dyrygencką Pani Annie Rymaniak

Dyrygent: Anna Rymaniak - rodowita Czempinianka.

Muzyk, dyrygent, terapeuta zajęciowy. Urodziła się w 1983 roku w Kościanie.

Szkołę podstawową ukończyła w Czempiniu. Uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Poznaniu - klasa fletu poprzecznego mgr Tomasza Walczaka.

Edukację muzyczną kontynuowała na Akademii Muzycznej w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, specjalność edukacja muzyczna i technologia informacyjna (klasa dyrygentury dr. hab. Marka Gandeckiego).

Ukończyła też Muzyczne Studium Zawodowe w Kościanie, kierunek terapia zajęciowa, studia podyplomowe z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagogiki, kursy i warsztaty dotyczące chóralistyki, repertuaru pieśniowego, tańca dla dzieci.

Pracę zawodową rozpoczęła w roku 2004 jako terapeuta zajęciowy dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 6 w Poznaniu i koordynator Przeglądu Kolęd dla Seniorów „Zaśpiewajmy kolędę”.

Od roku 2008 pracuje jako terapeuta zajęciowy Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Poznaniu.

Od roku 2010 jest nauczycielem muzyki w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 w Poznaniu oraz od roku 2012 jest nauczycielem muzyki w Zespole Szkół w Puszczykowie.

W roku 2015 została odznaczona oznaką Brązowej i Srebrnej Harfy.

Dyrygentem Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” została w roku 2013 i tę funkcję pełni do dziś.

Z chórem „Słoneczna Przystań” zajęła dwukrotnie 1 i 3 miejsce na Przeglądach Kolęd „Zaśpiewajmy kolędę” oraz 3 miejsce w Konkursie Piosenki Patriotycznej.
Chóry „Maczki” z Poznania i „Sportowcy” z Puszczykowa zdobyły Brązowe i Srebrne Pasma w przeglądzie „Śpiewająca Wielkopolska”.
Zespół „Jeruzalem” zajął 2 i 3 miejsce podczas przeglądu „Carmaen Deo” w Śmiglu.   
 

Sukcesy Pani Anny Rymaniak z chórem „Harfa” w Czempiniu:

16.06.2013 r. - II miejsce Srebrne Pasmo w Miejskiej Górce,

31.05.2014 r. Chór „Harfa” odznaczony został przez Ministra Kultury tytułem „Zasłużeni dla Kultury Rzeczpospolitej”,

16.06.2014 r. - I miejsce  i złote pasmo,  podczas Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki w Święciechowie,

25.11.2015 r. - Nagroda specjalna- Statuetka Karola Kurpińskiego podczas uroczystości 40- lecia PZH Oddział Leszno,

18.06.2016 r. - II miejsce i srebrne pasmo w Grodzisku Wielkopolskim na Wojewódzkim Święcie Pieśni i Muzyki.

13.05.2017 r. - Brązowe Pasmo oraz Nagroda Specjalna za dobór repertuaru i prezencję Chóru na 42. Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki

2019 r. - Odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Zasłużona dla Kultury Polskiej 

2019 r. - odznaczona Złotą Odznaką Harfy

2020 r. - nagroda specjalna Prezydenta Miasta Poznania

Nagrodzona wieloma listami gratulacyjnymi oraz dyplomami

Były Dyrygent: Józef Maciejewski ur. 12.03.1931r. w Czempiniu,

Dossier:

długoletni chórzysta - solista chórów poznańskich i czempińskich:

 • Chór "MONIUSZKO" przy ZNTK w Poznaniu'
 • Reprezentacyjny chór kolejowy "HASŁO" przy DOKP w Poznaniu,
 • Chór parafialny "CECYLIA" w Czempiniu,
 • Chór "AKORD" przy Kole Przyjaciół Harcerzy w Czempiniu,
 • Chór "ECHO" przy Gminnej Spółdzielni "SCH" w Czempiniu,
 • Zespół Śpiewaczy "KALINA" w Czempiniu,
 • Chór mieszany Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego "HARFA".

Odznaczony:

 • przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Krzyżem Kawalerskim Restituta Polonia
 • przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Złotą Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Honorową Odznaką za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego,
 • Honorową Odznaką Miasta Poznania,
 • Złotą Odznaką z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr,
 • Złotą odznaką "HARFY" Czempińskiej,
 • Medalem za Zasługi dla Gminy Czempiń,
 • Złotą Honorową Odznaką z brylantem nadaną przez PZChiO w Warszawie
 • Złotą Odznaką PZChiO nadana przez Zarząd PZChiO
 • odznaczony przez Prezydenta RP Medalem Stulecia odzyskania Niepodległości 2021

Swoją ponad 60 letnią działalność śpiewaczą (od 22.10.1948r.) oparł na społecznym zaangażowaniu się dla środowiska Czempińskiego, a przez 30 lat był niestrudzonym dyrygentem i instruktorem Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego.

 

ZAPRASZAMY DO ŚPIEWANIA! 

 • Prezes Stanisław Wiśniewski
 • Wiceprezes Zarządu Irena Grzelka
 • Skarbnik Emilia Książkiewicz
 • Sekretarz Genowefa Losy
 • Członek Jerzy Krzyżostaniak
 • Gospodarz, Członek Zarządu Ryszard Nowaczyk
 • Dyrygent Anna Rymaniak

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący: Marian Dworzyński
 • Danuta Szymańska- członek
 • Justyna Grypczyńska

 

Adres:
C.T.Ś. "HARFA"
64-020 Czempiń
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
Urząd Gminy
Sekretariat

Tel.: (61) 28 26 703
e-mail: 
harfaczempin@wp.pl

Jesteśmy na facebooku-  www.facebook.com/harfa