Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu

Maciej Głochowiak

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 1B

nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 139
tel. kom: 609 802 837

Przyjmuje interesantów:
w poniedziałki, w godzinach: od 16.30 do 18.00

 

 

Zadania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu: 

  1. organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady;
  2. zwołuje i przygotowuje sesje Rady Miejskiej w Czempiniu, w tym: ustala porządek obrad, czas i miejsce obrad, zapewnienia dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad;
  3. czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad Rady Miejskiej w Czempiniu.