Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Stacja Badawcza PZŁ

Prawdziwą Perłą Gminy Czempiń jest czempińska Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego – jedyna tego rodzaju placówka naukowo badawcza w kraju Stacja dysponuje wolierami ze zwierzętami dziko żyjącymi wielu gatunków. Placówka posiada ścieżkę dydaktyczną, dysponuje pokojami gościnnymi.

Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu powstała w 1958 roku na bazie Ośrodka Hodowli Zwierzyny "Czempiń". Jako jednostka od początku  wydzielona wewnątrz struktur Zarządu Głównego PZŁ podlega w całości Zrzeszeniu Polski Związek Łowiecki.

Głównym celem powstania i funkcjonowania Stacji są badania i eksperymenty wdrożeniowe wykonywane na potrzeby gospodarki łowieckiej. Tematem przewodnim działalności placówki, z racji lokalizacji w terenie intensywnej gospodarki rolnej, jest zwierzyna drobna. Prace dotyczące zwierząt łownych prowadzone na terenie Stacji pozwalają z wyprzedzeniem reagować na zmiany i zagrożenia wynikające ze zmieniających się czynników przyrodniczych, gospodarczych itd.

Integralną częścią Stacji Badawczej jest Ośrodek Hodowli Zwierzyny o pow. ok 10  tys. ha, w którym prowadzone są badania i wdrażane są innowacyjne rozwiązania z zakresu praktyki łowieckiej.

W ramach ośrodka szkoleniowego Stacja Badawcza PZŁ prowadzi różnego rodzaju szkolenia dla myśliwych, posiedzenia komisji problemowych, NRŁ oraz edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży.  Współpracujemy również ze ośrodkami akademickimi  organizując wykłady i praktyki dla studentów.

Dodatkowo na terenie Stacji Funkcjonuje hodowla sokoła wędrownego, z której rokrocznie wsiedla się sokoły na terenie całego kraju. Prowadzony jest również ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych, w którym leczy się a następnie rehabilituje ptaki drapieżne.

W Stacji dostępna jest też baza noclegowa.


Stacja Badawcza Polskiego Związku Łowieckiego
ul .Sokolnicza 12
64-020 Czempiń 

tel. +48 61 282-65-63 
email: sb.czempin@pzlow.pl
strona internetowa: www.czempin.pzlow.pl

Pliki do pobrania: