Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Harmonogram wywozu śmieci

Harmonogram wywozu śmieci w Gminie Czempiń na rok 2023

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów na 2023 rok przygotowywanych przez firmę PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o..

Harmonogram został zaakceptowany przez Związek Międzygminny
„Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT"

Harmonogramy dotyczą odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz odbioru odpadów selektywnych. Dodatkowo publikujemy również harmonogram odbioru gabarytów oraz przeterminowanych leków z aptek.

Harmonogram wywozu śmieci zmieszanych

Harmonogram wywozu śmieci selektywnych

Harmonogram wywozu gabarytów

Harmonogram wywozu leków przeterminowanych z aptek

 

 

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów na 2016 rok przygotowywanych przez firmę Tonsmeier Zachód Sp. z o.o., przesłanych i zaakceptowanych przez Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania odpadów – SELEKT”.

Harmonogramy dotyczą odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych oraz odbioru odpadów selektywnych.

Harmonogram odbioru odpadów zielonych i liści nie został zaakceptowany, ponieważ nie uwzględniono zmienionej częstotliwości odbioru dla zabudowy miejskiej. Zgodnie ze zmianami Regulaminu utrzymania czystości i porządku Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” odbiór odpadów zielonych i liści w okresie od kwietnia do listopada obejmuje następującą częstotliwość odbioru:

  • W zabudowie miejskiej:
    • zabudowa jednorodzinna nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
    • zabudowa wielorodzinna nie rzadziej niż raz na tydzień.
  • W zabudowie wiejskiej odbiór odpadów nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.

HARMONOGRAM 2022

 

 

Pliki do pobrania: