Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Praktyki studenckie w Urzędzie Gminy w Czempiniu

Praktyki studenckie i szkolne w Urzędzie Gminy w Czempiniu.

Nabór na praktyki szkolne i studenckie prowadzony jest permanentnie przez cały rok.

Warunkiem przyjęcia na praktykę szkolną lub studencką jest złożenie podania do Urzędu Gminy w Czempiniu ze wskazanym preferowanym terminem jej odbywania.

Zakres zadań praktykanta określa umowa pomiędzy Urzędem Gminy w Czempiniu a instytucją kierującą do odbycia praktyki - szkołą lub uczelnią.

Praktyki prowadzone są pod opieką wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy w  Czempiniu; ich przebieg jest dokumentowany w dzienniku praktyk, a na zakończenie ich odbywania wydawana jest opinia o sposobie realizacji zadań podczas praktyk przez daną osobę.