Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Dlaczego warto inwestować w Gminie Czempiń?

Gmina „na szlaku”

Niepodważalną zaletą Gminy Czempiń jest jej położenie.

Gmina leży w południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego, zaledwie 35 km od Poznania. W efekcie, Gmina Czempiń, wchodzi w skład bliskiej strefy wpływu aglomeracji poznańskiej, ze wszystkimi z tego wynikającymi udogodnieniami i możliwościami. Atutem położenia Gminy Czempiń jest więc możliwość szybkiego dojazdu do Poznania, Kościana, Leszna i Wrocławia.

Przez Gminę przebiega linia kolejowa E-59 relacji: Poznań-Wrocław, co powoduje, że czas dojazdu do stolicy województwa docelowo ogranicza się nawet do 30. minut. W Czempiniu dostępny jest też towarowy transport kolejowy z bocznicą do wyładunku i załadunku towarów. Ważnym atutem jest też przyłączenie Gminy Czempiń do systemu Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej. Udział Gminy Czempiń w tym systemie, pod względem ułatwień komunikacyjnych i kosztów podróży w znaczący sposób zbliża Gminę Czempiń do poziomu Gmin takich jak: Tarnowo Podgórne, Swarzędz, Mosina czy Czerwonak.

Ważnym udogodnieniem komunikacyjnym dla Gminy Czempiń są połączenia drogowe. Położenie przy dawnej drodze krajowej nr 5 (obecnie droga wojewódzka nr 196), w bezpośrednim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 (3min do węzła „Czempiń”), w odległości 25km od autostrady A2.

Przez Gminę Czempiń przebiegają też drogi wojewódzkie: Droga wojewódzka nr 310 (DW310), biegnąca przez środkową część województwa wielkopolskiego o łącznej długości 25 kilometrów. Droga ta przebiega przez dwa powiaty: śremski (gminy: Śrem, Brodnica) i kościański (gmina: Czempiń), a także przez miasta: Śrem i Czempiń. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 310, przebiegający przez Gminę Czempiń, łączy miejscowości: Głuchowo – Czempiń – Śrem. Droga wojewódzka nr 311 (DW311), to droga o długości 6 km, łącząca dawną drogę krajową nr 5 w Kawczynie, z drogą wojewódzką nr 310 w mieście Czempiniu.

Inne drogi o statusie dróg powiatowych i gminnych łączą Gminę Czempiń z: Mosiną, Kościanem i Śremem. Gmina Czempiń należy do Powiatu Kościańskiego, liczy sobie ponad 11 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 5 tysięcy mieszka w mieście Czempiniu, a pozostali zamieszkują w 22 sołectwach.

Infrastruktura i gospodarka

W Gminie Czempiń działają banki, rozwinięty jest handel, funkcjonuje nowoczesne targowisko, dostępne są restauracje, pokoje gościnne i placówki medyczne.

Gmina otwarta jest na nowe inwestycje (przykład: planowana strefa inwestycyjna w Głuchowie). Ważny dla Gminy Czempiń jest także rozwój budownictwa mieszkaniowego. W tym kontekście Gmina stawia na: oświatę, kulturę i sport.
W Gminie Czempiń działa kompleks Gimnazjum w Borowie z nowoczesną halą widowiskowo-sportową „Herkules” z pełnowymiarowym, wielofunkcyjnym boiskiem, salkami do zajęć korekcyjnych i siłownią. W pobliżu Gimnazjum mieści się Boisko „Orlik 2012” i zewnętrzna siłownia „Krąg Herkulesa”.

Ponadto, w Gminie Czempiń funkcjonują dwie szkoły podstawowe, przedszkola, biblioteka oraz centrum kultury. Rozwija się tu również sieć świetlic wiejskich z przeznaczeniem na turystykę i integrację sołectw. Nowo powstałe ścieżki pieszo - rowerowe, przejście podziemne, drogi gminne i osiedlowe oraz dodatkowe parkingi wpływają na usprawnienie komunikacji wewnątrz miasta.

Czempiń jest gminą o znacznej dynamice rozwoju. W ostatnich latach obserwujemy intensywny okres inwestycyjny. Władze samorządowe sukcesywnie identyfikują  najpilniejsze potrzeby mieszkańców, planują kolejne inwestycje i pozyskują środki na ich realizację, dzięki czemu gmina nieustannie się rozwija. Gmina otwarta jest na nowe inwestycje i wychodzi naprzeciw inwestorom. Powstają strefy rozwoju inwestycji. Czempiń łączy atuty małego, urokliwego miasteczka z nowoczesną infrastrukturą na miarę miasta europejskiego.

Ważną dziedziną gospodarki jest rolnictwo. Gmina Czempiń posiada ponad 11 tys. hektarów użytków rolnych. Uprawia się tu zboża i rzepak, a także rośliny przemysłowe min.: kukurydzę, buraki cukrowe. Hoduje się bydło mleczne, opasowe i trzodę chlewną. Istotne jest również sadownictwo i przetwórstwo owoców, warzyw oraz mleka.

Na terenie Gminy Czempiń działa m.in. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Strzelce Sp. z o.o. - Oddział Borowo, który prowadzi badania naukowe oraz hodowlę nowych odmian roślin rolniczych.

Gmina Czempiń jest organizatorem i współorganizatorem wielu interesujących wydarzeń i imprez kulturalnym, rekreacyjnych i sportowych jak: Dni Czempinia, Turnieje Dudziarzy Wielkopolskich, Mistrzostwa Polski w Duathlonie -http://www.duathlonczempin.pl/, Gminne Turnieje Wsi, liczne turnieje piłkarskie, koncerty, występy teatrów, pokazy, warsztaty.

Chlubą Gminy Czempiń są Czempińskie Jarmarki organizowane z przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ziemi Czempińskiej - https://spiszcz.org/

 

Gmina Czempiń zachęca do inwestowania.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Biuro Obsługi i Wsparcia Biznesu pod numerem telefonu: 61 28 26 703 wew. 112, 730 350 242
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu: 61 28 26 703 wew. 117 - w sprawie uzyskania dodatkowych informacji dot. prowadzonej sprzedaży działek inwestycyjnych.