Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Referat Inwestycji

Izabela Skórczewska      

KIEROWNIK REFERATU   

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 18
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 129

i.skorczewska@ug.czempin.pl 

 1. Kierowanie pracą referatu.
 2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań referatu.
 3. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy dróg, mostów, oświetlenia dróg i ulic, sieci wodociągowej, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków, budowy i remontów obiektów oświatowych, służby zdrowia oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy.
 4. Opracowywanie projektów dokumentów programujących rozwój infrastruktury komunalnej.
 5. Udział w komisjach przetargowych.
 6. Opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji.
 7. Realizacja inwestycji wykonywanych przez Urząd, w tym programowanie, współpraca z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji.
 8. Monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów.
 10. Przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych.
 11. Współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego.
 12. Współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.
 13. Współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej.
 14. Współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy.
 15. Załatwianie interpelacji, wniosków radnych i Komisji Rady Miejskiej w ramach niniejszego zakresu czynności.
 16. Sprawozdawczość z zakresu stanowiska pracy.
 17. Archiwizacja dokumentów wytworzonych na stanowisku pracy.
 18. Inne sprawy zlecone przez przełożonego.
   

 

Sylwia Grygiel

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 16
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 141     

s.grygiel@ug.czempin.pl      

1)     opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji,

2)     realizacja inwestycji wykonywanych przez Urząd, w tym programowanie, współpraca z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji,

3)     monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji gminnych jednostek organizacyjnych,

4)     przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów,

5)     przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych,

6)     współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego,

7)     współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.

8)     współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej,

9)     współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

 

 

Aleksandra Kowalczyk

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 12
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 114

a.kowalczyk@ug.czempin.pl 

 

1)     opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji,

2)     realizacja inwestycji wykonywanych przez Urząd, w tym programowanie, współpraca z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji,

3)     monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji gminnych jednostek organizacyjnych,

4)     przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów,

5)     przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych,

6)     współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego,

7)     współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.

8)     współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej,

9)     współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

 

 

Andrzej Maćkowiak   

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 17
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 123

a.mackowiak@ug.czempin.pl   

1)     opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji,

2)     realizacja inwestycji wykonywanych przez Urząd, w tym programowanie, współpraca z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji,

3)     monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji gminnych jednostek organizacyjnych,

4)     przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów,

5)     przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych,

6)     współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego,

7)     współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.

8)     współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej,

9)     współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

 

 

Weronika Paździerska           

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 16
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 103

w.pazdzierska@ug.czempin.pl 

1)     opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji,

2)     realizacja inwestycji wykonywanych przez Urząd, w tym programowanie, współpraca z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji,

3)     monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji gminnych jednostek organizacyjnych,

4)     przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów,

5)     przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych,

6)     współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego,

7)     współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.

8)     współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej,

9)     współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy.

 

 

Bartosz Taisner                                   

Urząd Gminy w Czempiniu
Pokój nr: 17
nr telefonu.: 61 28 26 703 wew. 140

b.taisner@ug.czempin.pl 

1)     opracowywanie, monitorowanie i aktualizacja harmonogramów realizacji inwestycji,

2)     realizacja inwestycji wykonywanych przez Urząd, w tym programowanie, współpraca z projektantami, przygotowywanie umów, nadzór nad wykonawstwem, organizacja odbiorów i przekazywania do eksploatacji,

3)     monitorowanie i koordynacja przebiegu wykonania inwestycji gminnych jednostek organizacyjnych,

4)     przygotowywanie projektów budowlanych, wykonawczych, koncepcyjnych, programów funkcjonalno – użytkowych przedsięwzięć budowlanych i remontów,

5)     przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych dotyczących przedsięwzięć budowlanych,

6)     współpraca z organami budowlanymi i nadzoru budowlanego,

7)     współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych.

8)     współpraca z innymi komórkami w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do aplikacji o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, w tym środków finansowych z Unii Europejskiej,

9)     współpraca z PGK w Czempiniu w zakresie realizacji zadań własnych gminy.