Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Rada Gospodarcza i Forum Przedsiębiorczości Gminy Czempiń

Rada Gospodarcza i Forum Przedsiębiorczości Gminy Czempiń

Forum Przedsiębiorczości Gminy Czempiń

Od 27. kwietnia 2015 roku, w Gminie działa Forum Przedsiębiorczości Gminy Czempiń. Stałymi uczestnikami tego nieformalnego gremium konsultacyjno - doradczego są lokalni przedsiębiorcy (osoby fizyczne i prawne), oraz przedstawiciele instytucji finansowych.
Forum zbiera się nie rzadziej niż raz do roku. Główną tematyką spotkań jest analiza bieżącej sytuacji gospodarczej Gminy Czempiń i  efektów wspólnych progospodarczych realizacji.Rada Gospodarcza

Kontakt e-mail: radagospodracza@czempin.pl

Spośród uczestników Forum Przedsiębiorczości wybrano Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Gminy Czempiń.

W skład Rady weszli:

 • Adam Marek,
 • Jan Ratajczak,
 • Piotr Szrejder,
 • Hubert Piotrowicz.
 • Łukasz Stasiak.

Zadaniem Rady Gospodarczej jest:

 • reprezentowanie szeroko pojętego interesu przedsiębiorców Gminy Czempiń,
 • dbanie o podejmowanie działań administracyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi firm i gospodarki
 • wskazywanie barier utrudniających rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Spotkania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Gminy Czempiń odbywają się cyklicznie raz na kwartał.

Do tej pory Rada analizowała zagadnienia dotyczące:

 • wolnych terenów inwestycyjnych,
 • parkowania samochodów na Rynku w Czempiniu,
 • budowy obwodnicy dla Czempinia,
 • remontu drogi do Śremu,
 • zagospodarowania terenu po byłym targowisku.
 • Karty Dużej Rodziny, 
 • Karty Szkolnej, 
 • czempińskiej gminnej strony internetowej, 
 • uchwał dotyczących wysokości podatków lokalnych i ulg podatkowych 
 • współpracy zagranicznej z Gminą Miasta Badacsonytomaj na Węgrzech.  

Ponadto, specjalnie z myślą o wsparciu lokalnej przedsiębiorczości, Gmina przygotowała szereg udogodnień:

 • możliwość ustawienia banerów informacyjnych przed placówkami handlowymi poprzez zmianę uchwały regulującej to zagadnienie, 
 • zamontowanie furtki na targowisku, od strony ul. Kościelnej przez posesję Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
 • podejmowanie działań promocyjnych pobudzających handel,
 • uruchomienie sezonowego transportu publicznego