Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Urząd Gminy w Czempiniu - informacje o pracodawcy

Urząd Gminy w Czempiniu jest solidnym i rzetelnym pracodawcą, zapewniającym stabilną, odpowiednio wynagradzaną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole, czerpiącym z doświadczenia wieloletnich pracowników tej jednostki.

Urząd Gminy w Czempiniu jest jednostką organizacyjną, której zadaniem jest świadczenie pomocy Burmistrzowi przy realizacji zadań wynikających z uchwał rady Miejskiej w Czempiniu, jak również zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zasady organizacji Urzędu Gminy w Czempiniu określa Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem nr 53/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

Plik do pobrania tutaj.

 

W Urzędzie Gminy w Czempiniu pracuje obecnie 38 osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Osoby zatrudniane w Urzędzie Gminy w Czempiniu, w przypadku stanowisk urzędniczych, podlegają naborowi, który odbywa się zgodnie z zasadami ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku i jest otwarty i konkurencyjny.

Zasady wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Czempiniu określone zostały w Regulaminie wynagradzania pracowników wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Gminy Czempiń. Regulamin ten określa wymagania kwalifikacyjne pracowników, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnego i specjalnego oraz innych dodatków.

Pracownicy Urzędu Gminy w Czempiniu objęci są opieką socjalną, na zasadach określonych w regulaminu dotyczącym korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasad przeznaczania środków tego funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. W ramach pomocy socjalnej pracownicy korzystają z dofinansowań wypoczynku dzieci, wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą), wypoczynku w dni wolne od pracy organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, spływy); pomocy rzeczowej (w formie zakupu niezbędnych towarów i artykułów żywnościowych, bonów towarowych, lekarstw itp.) i pieniężnej (zapomogi   pieniężne  bezzwrotne), pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe, imprez integracyjnych.

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Czempiniu mają możliwość poszerzania swojej wiedzy podczas szkoleń finansowanych przez pracodawcę, jak również w ramach podejmowanych studiów podyplomowych, w przypadku których jest możliwość ubiegania się o pokrycie części ich kosztów przez pracodawcę.

Dogodne warunki pracy i płacy sprawiają, że Urząd Gminy w Czempiniu jest postrzegany przez swoich pracowników jako miejsce zapewniające stabilne zatrudnienie i pozwalające na realizowanie swoich ambicji na wielu polach z korzyścią dla dobra całej gminy i jej Mieszkańców.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami o naborze, jak również do skorzystania z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego w czasie stażu lub praktyki studenckiej w Urzędzie Gminy w Czempiniu.