Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Informacje dotyczące inwestycji mieszkaniowej - zespół 8 budynków

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY CZEMPIŃ dot. lokalizacji inwestycji mieszkaniowej budowa zespołu 8 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na części działki o nr ewid.: 1214/29 w obręb Czempiń zlokalizowanej w Czempiniu.

Pliki do pobrania: