Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Gmina Czempiń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.czempin.pl

 

Data publikacji strony internetowej

2006-07-18

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2015-12-27

 

Podmiot

Gmina Czempiń Ks. Jerzego Popiełuszki 25 64-020 Czempiń nip: 698-17-22-479

 

Adres strony internetowej

www.czempin.pl

 

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • nie wszystkie zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny, a jedynie zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
  • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
  • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2020-09-01

 

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Czempiniu przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki

Budynek wyposażony jest w urządzenie transportu bliskiego UTB – winda umożliwiająca dostanie się do Urzędu Gminy w Czempiniu od strony wejścia od ulicy ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Nowej.

Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim swobodnie może poruszać się po holu, na którym znajduje się Biuro Obsługi Interesanta oraz sekretariat. Jeżeli jest taka potrzeba w tych dwóch miejscach osoba uzyskuje pomoc, przeprowadzana jest wstępna rozmowa, ustalany zakres spraw, jaki ma zostać załatwiony. Pracownik BOI powiadamia właściwego pracownika Urzędu Gminy
w Czempiniu, który niezwłocznie udaje się do BOI lub pokoju na parterze wyznaczonego do obsługi interesantów. Po zakończeniu obsługi pracownik BOI służy osobie niepełnosprawnej pomocą w opuszczeniu budynku UG.     

Na parkingu UG w Czempiniu – wjazd od strony ulicy Nowej wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane bezpośrednio przy wejściu do budynku i windzie.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Każdy pracownik Urzędu Gminy w Czempiniu ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Data przeglądu deklaracji dostępności: 30.03.2024 r.