Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Pliki i wnioski do pobrania

Zapraszamy do pobrania i wypełnienia wniosków koniecznych do przeprowadzenia konkretnych spraw:

 

Rejestracja działalności gospodarczej – druki: przejdź

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego przejdź

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przejdź

Wniosek o wydanie zaświoadczenia o przeznaczeniu działek przejdź

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy przejdź

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy przejdź

Pliki do pobrania: