Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Informacje ogólne

Informacje ogólne

Gmina Czempiń należy do Powiatu Kościańskiego, liczy sobie ponad 11 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 5 tysięcy mieszka w mieście Czempiniu, a pozostali zamieszkują w 22 sołectwach. Gmina leży w południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego, zaledwie 35 km od Poznania. W efekcie, Gmina Czempiń, wchodzi w skład bliskiej strefy wpływu aglomeracji poznańskiej, ze wszystkimi z  tego wynikającymi udogodnieniami i możliwościami.

Gmina Czempiń, prosperująca jako gmina rolnicza, przez lata z powodzeniem realizowała się w tej branży, zaopatrując nie tylko region, ale także eksportując plony w odległe zakątki Europy. XXI wiek przyniósł nowe możliwości. Bliskość drogi ekspresowej S5, połączonej z systemem europejskich dróg poprzez autostradę A2, umiejscawia Gminę Czempiń na ważnym europejskim szlaku komunikacyjnym i handlowym, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju przemysłu. Dla pełnego wykorzystania potencjału gminy, samorząd stworzył strefę inwestycyjną w Głuchowie, tuż przy węźle „Czempiń” na drodze ekspresowej S5, gdzie inwestorzy znajdują doskonałe zaplecze logistyczno - techniczne dla swojej działalności. Strefa inwestycyjna nadaje gminie nową jakość i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Gmina szczyci się ponadprzeciętną skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, dzięki czemu od kilku lat znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Fakt ten potwierdzają niezależne rankingi. W „Rankingu wykorzystania środków z UE przez samorządy 2014 -2021” pisma samorządowego „WSPÓLNOTA” Gmina Czempiń uplasowała się na zaszczytnym 1. miejscu w Wielkopolsce i 22. miejsce w skali kraju w kategorii „Miasteczka”.

Ostatnie lata były kluczowe w kontekście dofinansowania unijnego dla największych projektów. W sferze oświaty - przedszkole samorządowe rozbudowano o nowoczesny budynek, a szkoły podstawowe w Czempiniu i Głuchowie przeszły kompleksową termomodernizację, dzięki czemu poprawiły się znacząco warunki edukacji dzieci i wzrosła efektywność ekonomiczna i estetyka budynków. W Głuchowie powstała nowoczesna sala gimnastyczna wraz z niezbędnym zapleczem oraz wyposażeniem. Doposażono pracownie szkolne. Powstał Czempiński Węzeł Przesiadkowy oraz sieć ścieżek rowerowych. Nowa infrastruktura dedykowana rowerzystom przekładaja się na wzrost liczby osób rezygnujących z transportu zmotoryzowanego na rzecz roweru. Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jarogniewice. Powstały szlaki turystyczne i edukacyjne. Trwają liczne inwestycje drogowe. Budowa, przebudowa i kompleksowe remonty nawierzchni są priorytetem w kontekście poprawy komfortu i bezpieczeństwa, poprawiają estetykę i stanowią bodziec rozwojowy. Nieustannie rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych, budowane są kolejne odcinki sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, tworzone miejsca rekreacji dla mieszkańców: siłownie zewnętrzne, place zabaw, zieleń miejska. 

Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Czempinia zmieniła oblicze kluczowych obszarów, czyniąc miasto bardziej atrakcyjnym urbanistycznie, ekonomicznie i społecznie. Najbardziej spektakularnym efektem rewitalizacji jest utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA, oficjalnie okrzykniętego „perłą rewitalizacji”. Co ciekawe, owa perła miała już nie istnieć. Zabudowania z końca XX wieku niegdyś stanowiły siedzibę prężnie prosperującego przedsiębiorstwa – słynną, pierwszą w zachodniej Polsce i jedną z dwóch w kraju, fabrykę tlenu „SAWJA”, należącą do Antoniego Jezierskiego, zwanego Czempińskim Cegielskim. Obydwaj przedsiębiorcy z powodzeniem rozwijali polski przemysł, obydwaj dbali o lokalną społeczność i wykazywali się wielką dozą patriotyzmu. W okresie powojennym zakład znacjonalizowano, a we wczesnych latach 90-tych wyeksploatowany gmach został porzucony. Budynek, ze względu na fatalny stan, otrzymał od konserwatora pozwolenie na wyburzenie. Ogromnym wysiłkiem, nakładem kosztów z wykorzystaniem unijnego dofinansowania i wielką determinacją lokalnych władz udało się uratować opuszczoną, splądrowaną i niszczejącą TLENOWNIĘ. W wyniku kompleksowej rewitalizacji w 2021 roku na terenie zakładów poprzemysłowych, powstało CAS TLENOWNIA.

Dziś budynek pełni funkcję lokalnego centrum społecznego, dzięki któremu Czempiń podnosi swoją atrakcyjność nie tylko wobec dotychczasowych, ale i przyszłych mieszkańców i wszystkich odwiedzających gminę gości. Obiekt działa prężnie, służąc rozwijaniu i wspieraniu wszelkich form aktywności społecznej. Jest nową siedzibą Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Izby Muzealnej, Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia konferencji, badań profilaktycznych, prób i występów chórów, orkiestry, warsztatów, organizowania koncertów, spektakli, spotkań autorskich, a także udzielania bezpłatnej pomocy prawnej. Chętnie odwiedzana przez mieszkańców i turystów, intensywnie i twórczo wykorzystana na cele kulturalne, społeczne i edukacyjne, ponownie tętni życiem.

Spośród tysięcy zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt rewitalizacji miasta Czempinia z TLENOWNIĄ na czele, zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” w kategorii „Łączy nas architektura i kultura”, za niezwykłą przemianę miejskiej tkanki z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i poszanowaniem historii miasta.

Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA zdobyło również Grand Prix konkursu o Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego, przyznawaną najlepszym dziełom architektonicznym w celu promowania wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego. Nagroda przyznana za wrażliwe i twórcze przekształcenie silnie zdekapitalizowanego pofabrycznego obiektu w funkcjonalny i estetyczny ośrodek o wysokiej jakości służący wszystkim mieszkańcom. Na uznanie zasługuje zachowanie historycznej bryły i takie wzbogacenie jej o nowe elementy, które wzmacnia walory kompozycyjne i użytkowe obiektu. Starannie skomponowany plac przed wejściem z nowo posadzonymi drzewami jest bardzo dobrym dopełnieniem przestrzeni wewnątrz budynku – czytamy w uzasadnieniu decyzji jury konkursowego.

Atutem gminy jest dobre usytuowanie względem głównych szlaków komunikacyjnych, dające możliwość sprawnego przemieszczania się. Linia kolejowa E 59 stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w skład której wchodzą drogi i linie kolejowe, porty lotnicze, morskie, rzeczne, drogi wodne oraz terminale przeładunkowe.  Jest fragmentem międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk, który na terenie Polski prowadzi przez  Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki. Odległość z Czempinia do Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego wynosi 39,6 km (32 minuty). Istotne szlaki komunikacyjne prowadzące przez Czempiń, bliskość do siedziby województwa - ok. 35 km do Poznania oraz siedziby powiatu - ok. 15 km do miasta Kościan, predysponuje Czempiń do rangi gminy o optymalnych warunkach dla rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego.

Warto tu zainwestować nie tylko kapitał, ale i swój czas! Gmina Czempiń jest gospodarzem najbardziej prestiżowych i największych w Polsce zawodów duathlonowych - ChampionMan Duathlon Czempiń. Pierwsze w Polsce, historyczne zawody mistrzowskie w duathlonie na dystansie średnim (10km biegu -60km jazdy na rowerze -10km biegu) odbyły się w Czempiniu w roku 2019. Od lat Czempiń nazywany jest duathlonową stolicą Polski. Co roku przybywa tu cała polska czołówka zawodników multisportowych i najlepsi w Polsce amatorzy - tysiące „ludzi ze stali”, czyniąc nas organizatorem jednej z największych imprez duathlonowych na świecie, przewyższającej liczebnością uczestników większość tak prestiżowych zawodów, jak np. POWERMAN. Pomimo tego ogromnego zasięgu zawsze udaje się zachować piknikową, rodzinną atmosferę z wieloma atrakcjami towarzyszącymi, czyniąc z zawodów wielkie święto, nie tylko dla sportowców, ale dla każdego.

Gmina Czempiń to miejsce gdzie bogata przeszłość harmonijnie przeplata się z interesującą teraźniejszością. Wszystko to sprawia, że warto tu zawitać…zainwestować…zamieszkać…

Zapraszamy!