Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Informacje ogólne

Informacje ogólne

Gmina Czempiń należy do Powiatu Kościańskiego, liczy sobie ponad 11 tysięcy mieszkańców, z czego ponad 5 tysięcy mieszka w mieście Czempiniu, a pozostali zamieszkują w 22 sołectwach. Gmina leży w południowo-zachodniej części Województwa Wielkopolskiego, zaledwie 35 km od Poznania. wchodząc w skład bliskiej strefy wpływu aglomeracji poznańskiej, ze wszystkimi z  tego wynikającymi udogodnieniami i możliwościami.

Gmina Czempiń, prosperująca jako gmina rolnicza, przez lata z powodzeniem realizowała się w tej branży, zaopatrując nie tylko region, ale także eksportując plony w odległe zakątki Europy. XXI wiek przyniósł nowe możliwości. Droga ekspresowa S5, połączona z systemem europejskich dróg poprzez autostradę A2, umiejscawia Gminę Czempiń na ważnym europejskim szlaku komunikacyjnym i handlowym, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju przemysłu. Dla pełnego wykorzystania potencjału gminy, samorząd stworzył strefę inwestycyjną w Głuchowie, tuż przy węźle „Czempiń” na drodze ekspresowej S5, gdzie inwestorzy znajdują doskonałe zaplecze logistyczno - techniczne dla swojej działalności. Strefa inwestycyjna nadaje gminie nową jakość i wyznacza nowe kierunki rozwoju.

Atutem gminy jest dobre usytuowanie względem głównych szlaków komunikacyjnych, dające możliwość sprawnego przemieszczania się. Linia kolejowa E 59 stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w skład której wchodzą drogi i linie kolejowe, porty lotnicze, morskie, rzeczne, drogi wodne oraz terminale przeładunkowe.  Jest fragmentem międzynarodowego korytarza kolejowego Bałtyk-Adriatyk, który na terenie Polski prowadzi przez  Świnoujście – Szczecin – Poznań – Wrocław – Opole – Chałupki. Odległość z Czempinia do Portu Lotniczego Poznań - Ławica im. Henryka Wieniawskiego wynosi 39,6 km (32 minuty). Istotne szlaki komunikacyjne prowadzące przez Czempiń, bliskość do siedziby województwa - ok. 35 km do Poznania oraz siedziby powiatu - ok. 15 km do miasta Kościan, predysponuje Czempiń do rangi gminy o optymalnych warunkach dla rozwoju zarówno gospodarczego, jak i społecznego.

Gmina szczyci się ponadprzeciętną skutecznością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, dzięki czemu od kilku lat znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Ostatnie lata były kluczowe w kontekście dofinansowania unijnego dla największych projektów. W sferze oświaty - przedszkole samorządowe rozbudowano o nowoczesny budynek, a szkoły podstawowe w Czempiniu i Głuchowie przeszły kompleksową termomodernizację, dzięki czemu poprawiły się znacząco warunki edukacji dzieci i wzrosła efektywność ekonomiczna i estetyka budynków. W Głuchowie powstała nowoczesna sala gimnastyczna wraz z niezbędnym zapleczem oraz wyposażeniem. Doposażono pracownie szkolne. Powstał Czempiński Węzeł Przesiadkowy oraz sieć ścieżek rowerowych. Nowa infrastruktura dedykowana rowerzystom przekłada się na wzrost liczby osób rezygnujących z transportu zmotoryzowanego na rzecz roweru. Wykonano modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jarogniewice. Powstały szlaki turystyczne i edukacyjne. Trwają liczne inwestycje drogowe. Budowa, przebudowa i kompleksowe remonty nawierzchni są priorytetem w kontekście poprawy komfortu i bezpieczeństwa, poprawiają estetykę i stanowią bodziec rozwojowy. Nieustannie rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych, budowane są kolejne odcinki sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, tworzone miejsca rekreacji dla mieszkańców: siłownie zewnętrzne, place zabaw, zieleń miejska oraz zielono–niebieska infrastruktura, stanowiąca odpowiedź na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu.

Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Czempinia zmieniła oblicze kluczowych obszarów, czyniąc miasto bardziej atrakcyjnym urbanistycznie, ekonomicznie i społecznie. Najbardziej spektakularnym efektem rewitalizacji jest utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA, oficjalnie okrzykniętego „perłą rewitalizacji”. Co ciekawe, owa perła miała już nie istnieć. Zabudowania z końca XX wieku niegdyś stanowiły siedzibę prężnie prosperującego przedsiębiorstwa – słynną, pierwszą w zachodniej Polsce i jedną z dwóch w kraju, fabrykę tlenu „SAWJA”, należącą do Antoniego Jezierskiego, zwanego Czempińskim Cegielskim. Obydwaj przedsiębiorcy z powodzeniem rozwijali polski przemysł, obydwaj dbali o lokalną społeczność i wykazywali się wielką dozą patriotyzmu. W okresie powojennym zakład znacjonalizowano, a we wczesnych latach 90-tych wyeksploatowany gmach został porzucony. Budynek, ze względu na fatalny stan, otrzymał od konserwatora pozwolenie na wyburzenie. Ogromnym wysiłkiem, nakładem kosztów z wykorzystaniem unijnego dofinansowania i wielką determinacją lokalnych władz udało się uratować opuszczoną, splądrowaną i niszczejącą TLENOWNIĘ. W wyniku kompleksowej rewitalizacji w 2021 roku na terenie zakładów poprzemysłowych, powstało Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA. Dziś budynek pełni funkcję lokalnego centrum społecznego, dzięki któremu Czempiń podnosi swoją atrakcyjność nie tylko wobec dotychczasowych, ale i przyszłych mieszkańców i wszystkich odwiedzających gminę gości. Obiekt działa prężnie, służąc rozwijaniu i wspieraniu wszelkich form aktywności społecznej. Jest nową siedzibą Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, Izby Muzealnej, Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia konferencji, badań profilaktycznych, prób i występów chórów, orkiestry, warsztatów, organizowania koncertów, spektakli, spotkań autorskich, a także udzielania bezpłatnej pomocy prawnej. Chętnie odwiedzana przez mieszkańców i turystów, intensywnie i twórczo wykorzystana na cele kulturalne, społeczne i edukacyjne, ponownie tętni życiem.

Spośród tysięcy zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt rewitalizacji miasta Czempinia z TLENOWNIĄ na czele, zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” w kategorii „Łączy nas architektura i kultura”, za niezwykłą przemianę miejskiej tkanki z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i poszanowaniem historii miasta. Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA zdobyło również Grand Prix konkursu o Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego, przyznawaną najlepszym dziełom architektonicznym w celu promowania wysokiej jakości architektury krajobrazu kulturowego. Nagroda przyznana za wrażliwe i twórcze przekształcenie silnie zdekapitalizowanego pofabrycznego obiektu w funkcjonalny i estetyczny ośrodek o wysokiej jakości służący wszystkim mieszkańcom. Na uznanie zasługuje zachowanie historycznej bryły i takie wzbogacenie jej o nowe elementy, które wzmacnia walory kompozycyjne i użytkowe obiektu. Starannie skomponowany plac przed wejściem z nowo posadzonymi drzewami jest bardzo dobrym dopełnieniem przestrzeni wewnątrz budynku – czytamy w uzasadnieniu decyzji jury konkursowego. Centrum Aktywizacji Społecznej TLENOWNIA znalazło się również w gronie liderów, spośród 187 projektów z całej Polski, w konkursie Serwisu Samorządowego PAP „Inwestycja z perspektywą”!

Skuteczność działań podejmowanych przez samorząd znalazła odzwierciedlenie w „Rankingu wykorzystania środków z UE przez samorządy 2014 -2021” pisma samorządowego „WSPÓLNOTA” Gmina Czempiń uplasowała się na zaszczytnym pierwszym miejscu w Wielkopolsce i 22. miejscu w skali kraju w kategorii „Miasteczka”. W 2022 roku Gmina Czempiń otrzymała również Kryształ Przetargów Publicznych za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Utworzenie centrum aktywizacji społecznej na terenie poprzemysłowym przy ul. Nowej w Czempiniu”.

Warto tu zainwestować nie tylko kapitał, ale i swój czas! Gmina Czempiń jest gospodarzem najbardziej prestiżowych i największych w Polsce zawodów duathlonowych - ChampionMan Duathlon Czempiń i Mistrzostw Polski w Duathlonie na Dystansie Średnim. Pierwsze w Polsce, historyczne zawody mistrzowskie w duathlonie na dystansie średnim (10km biegu -60km jazdy na rowerze -10km biegu) odbyły się w Czempiniu w roku 2019. Od lat Czempiń nazywany jest duathlonową stolicą Polski. Co roku przybywa tu cała polska czołówka zawodników multisportowych i najlepsi w Polsce amatorzy - tysiące „ludzi ze stali”, czyniąc nas organizatorem jednej z największych imprez duathlonowych na świecie, przewyższającej liczebnością uczestników większość tak prestiżowych zawodów, jak np. POWERMAN. Pomimo tego ogromnego zasięgu zawsze udaje się zachować piknikową, rodzinną atmosferę z wieloma atrakcjami towarzyszącymi, czyniąc z zawodów wielkie święto, nie tylko dla sportowców, ale dla każdego. Podczas tegorocznej Gali Polskiego Związku Triathlonu podsumowującej rok 2022 nasze zawody zdobyły tytuł Imprezy Roku 2022! 

Gmina Czempiń to miejsce gdzie bogata przeszłość harmonijnie przeplata się z interesującą teraźniejszością.

Wszystko to sprawia, że warto tu zawitać…zainwestować…zamieszkać…

Zapraszamy!