Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Sale wiejskie

OSTOJA W BETKOWIE

Salę odnowiono w ramach Projektu pt.: „Ostoja w Betkowie” – przebudowa świetlicy wiejskiej w Betkowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy.” Projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Czempiń, zyskał dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – oś 4 „LEADER” - Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt wdrożono na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez  Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie. Dofinansowanie realizacji projektu to kwota rzędu: 124.570 zł brutto. Wykonano prace za łączną kwotę: 242 807,19 zł. W zakres prac weszła miedzy innymi: przebudowa wnętrza i zewnętrza obiektu, prace adaptacyjno-modernizacyjne (dotyczące m.in. instalacji elektrycznych, sanitariatów, zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem, a także zabezpieczenia obiektu przed niszczeniem).  Prace polegały też na zmianie aranżacji otoczenia, to jest: na budowie drewnianych zadaszeń z ławami na kilkadziesiąt miejsc, a także na zainstalowaniu miejsca do grillowania. Działania te nadały „Ostoi w Betkowie” niepowtarzalny charakter z wykorzystaniem najlepszych walorów tego miejsca.

„Ostoja w Betkowie” to obiekt ogólnodostępny, służący turystom pieszym i rowerowym, a także społeczności sołectwa Betkowo do organizacji imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym.

Parametry obiektu:

Łączna powierzchnia zadaszonej części użytkowej obiektu to:66,73 m². Na obiekt składa się świetlica wiejska
o powierzchni33,73 m²(gdzie odbywają się zebrania wiejskie, narady rady sołeckiej i inne spotkania organizacyjne).

Całości obiektu dopełniają łazienki (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych) i pomieszczenia socjalne.

Walorem sali jest jej otoczenie z pokrytym kostką miejscem organizacji imprez plenerowych i drewnianymi wiatami dla biesiadników. 

GOŚCINIEC W DONATOWIE

Salę odnowiono w ramach Projektu pt.: „Gościniec w Donatowie” przebudowa świetlicy wiejskiej w Donatowie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy.’’
Projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Czempiń, zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – oś 4 „LEADER” - Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt wdrożono na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie. Dofinansowanie realizacji projektu to kwota rzędu: 256 250 zł brutto.

Wykonano prace za łączną kwotę: 510 902,53 zł.
Roboty polegały na odnowieniu wnętrza i zewnętrznej strony obiektu. Przy okazji zmodernizowano też salę i jej kuchenno-socjalne zaplecze.

Obiektowi przydano urokliwe podcienia z miejscem do grillowania,

Natomiast przed budynkiem powstał postój dla wycieczkowiczów z: ławkami, drogowskazami, a nawet słonecznym zegarem. Działania te nadały „Gościńcowi w Donatowie” niepowtarzalny charakter z wykorzystaniem najlepszych walorów tego miejsca.  „Gościniec w Donatowie”, jako obiekt ogólnodostępny, służy turystom pieszym i rowerowym, a także sołectwu Donatowo do organizacji imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym.

Parametry obiektu:

Łączna powierzchnia części użytkowej obiektu to:345,53 m². Na obiekt składa się świetlica wiejska
o powierzchni 207,48 m² Całości obiektu dopełniają: kuchnia, zmywalnia, magazyny, pomieszczenie socjalne, łazienka (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych) i hol.

DOMOSTWO W SŁONINIE

Sala zyskała nowe oblicze dzięki realizacji Projektu pt.: „Domostwo w Słoninie” – przebudowa świetlicy wiejskiej w Słoninie wraz ze zmianą zagospodarowania terenu wokół świetlicy.’’ Projekt, którego wnioskodawcą była Gmina Czempiń, zyskał dofinansowanie ze środków: Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – oś 4 „LEADER” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt wdrożono na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie. Dofinansowanie realizacji projektu to kwota rzędu: 319 180 zł brutto.

Wykonano prace za łączną kwotę: 703 579,57 zł.

Prace polegały na odnowieniu wnętrza i zewnętrznej strony obiektu z montażem niezbędnych instalacji.
W ramach projektu powstał też plac zabaw z ciekawym wyposażeniem.

Utworzenie „Domostwa w Słoninie”. „Domostwo w Słoninie”, jako obiekt ogólnodostępny, służy turystom pieszym i rowerowym, a także sołectwu do organizacji imprez o charakterze integracyjnym i kulturalnym.

Parametry obiektu:

Łączna powierzchnia części użytkowej obiektu to:235,63 m². Na obiekt składa się: remiza OSP o powierzchni40,43 m², sala wiejska o powierzchni43,02 m² Całości obiektu dopełniają: pomieszczenia socjalne
i techniczne, łazienki i hol.

 

PRZYSTAŃ WIEJSKA W GORZYCZKACH

Przystań Wiejska w Gorzyczkach – miejsce do grillowania z infrastrukturą. Wnioskodawca: Gmina Czempiń. Wykonawca: Ryszard Mielcarek prowadzący firmę pod nazwą P.U.H. „BUD-BRUK” z Czempinia. Kwota za całość zadania: 53 383,2 złotych z nadzorem Finansowane: 25 000,00 zł w działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
W ramach projektu zainstalowano: murowany grill z kamienia naturalnego z wiatrochronem miejsce do palenia ognisk otoczone kostką brukową stoły drewniane zespolone z ławkami i zadaszeniem ławką wolnostojącą drewnianą wykonaną z bali stojak na rowery z pnia drzewa kosze na śmieci piłkochwyty z siatki polietylenowej Przeniesiono też w inne, niż dotychczas miejsce, boiska do siatkówki i koszykówki. Wybudowano dojście pieszo –rowerowe, z istniejącego chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Ponadto na rowie drogowym wybudowano kładkę drewnianą z pomostem i poręczami. Nawierzchnie składające się na obiekt zostały wyłożone kostką.

SALA WIEJSKA W GORZYCZKACH

W sołectwie działa też świetlica wiejska o łącznej powierzchni 72,79 m².
Obiekt składa się z pomieszczenia głównego o powierzchni41,99 m², kuchni i wc łazienki

JASIEŃ - POD JARZĘBINĄ

W Sołectwie Jasień, w stylowym budynku dawnej wiejskiej szkoły, mieści się sołecka sala wiejska o sympatycznej nazwie: „Pod jarzębiną”.  Sala posiada wyposażenie do organizacji imprez i wydarzeń służących promocji
i integrowaniu lokalnej społeczności. 

Parametry sali:

Łączna powierzchnia sali to:126,34 m². Pomieszczenie główne świetlicy ma powierzchnię57,90 m. Całość uzupełnia kuchnia, dwie łazienki, pokój socjalny i korytarze.

 

     

STARY GOŁĘBIN – SALA SPORTOWA ZE ŚWIETLICĄ I POMNIKIEM

Dzieje sali w Starym Gołębinie związane są z lokalnym sportem i oświatą (zajęcia wychowania fizycznego w dawnej szkole), oraz z odbywającymi się tam kolejnymi edycjami Turniejów Dudziarzy Wielkopolskich. Pierwsze edycje Turniejów Dudziarzy Wielkopolskich i związane z nimi: koncerty, warsztaty oraz spotkania odbywały się w tej właśnie sali.

Ponadto, przed salą sportową w Starym Gołębinie ulokowano „Pomnik Dudziarza i Skrzypka” (urokliwe drewniane figury), pod którymi organizowane są koncerty (tzw.: ogrywanie pomnika). Po koncercie, spod pomnika przy sali wyrusza dudziarska parada, której uczestnicy udają się do pobliskiego drewnianego kościoła na Mszę Świętą w Intencji Dudziarskiej Braci.     

Parametry sali:

Łączna powierzchnia części użytkowej obiektu to: 156,60 m².
W budynku, oprócz wielofunkcyjnej sali sportowej, znajduje się świetlica wiejska o powierzchni35 m² (gdzie odbywają się zebrania wiejskie, narady rady sołeckiej i inne spotkania organizacyjne).

Całości obiektu dopełniają: łazienki z szatniami, kuchnia i  korytarz.

  

UWAGA!

Świetlice wiejskie i sale w Gminie Czempiń udostępnianie są mieszkańcom i innym podmiotom zewnętrznym.

Poniżej publikujemy dokumenty z informacjami na temat warunków udostępniania świetlic i sal:

Regulamin korzystania ze świetlic i stawki wynajmu: przejdź

Wniosek o wynajem świetlicy: przejdź