Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237


Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)

Wymiana oświetlenia w Gminie. Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury

Na terenie całej Gminy Czempiń trwają prace związane z wymianą oświetlenia w ramach projektu pn. „Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu”. Wartość całkowita projektu wynosi 5 721 708,82 zł, a dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa wynosi 4 863 452,44 zł, z czego na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Czempiń” przeznaczono 2 164 800,00 zł, a kwota dofinansowania wynosi 1 840 079,98 zł.

W tym tygodniu wymieniane są oprawy oświetleniowe m. in. w miejscowości Donatowo, Stary Gołębin i Gorzyce, a docelowo w ramach projektu ma zostać wymienionych ok 1300 sztuk na terenie całej Gminy Czempiń do końca tego roku. Wymiana opraw z sodowych na oprawy Led przyczyni do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, obniżenia zużycia energii elektrycznej, a także poprawi bezpieczeństwo na drogach. Ponadto, w wyniku realizacji powyższego działania zostanie ograniczona emisja dwutlenku węgla, która w Polsce jest bardzo wysoka z powodu powszechnego stosowania węgla oraz jego pochodnych.