Inwestycje Środki krajowe
Kanał na YouTube
Telefon alarmowy 112
Zgłaszanie awarii wodno-kanalizacyjnych 501 394 982
Zgłaszanie awarii oświetlenia 61 28 26 703 wew. 143
Pogotowie energetyczne 991
Centrala Urzędu Gminy w Czempiniu 61 28 26 703
Zarządzanie kryzysowe Gminy Czempiń 730 350 237

15 lutego 2018

ZIT - Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

ZIT - Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

25 czerwca 2018

"Taka inwestycja zdarza się raz na kilkadziesiąt lat"

21 czerwca 2018 roku uroczyście oddano do użytkowania Czempiński Węzeł Przesiadkowy. Wydarzenia miały miejsce przy okazji organizowanej przez Gminę Czempiń konferencji dotyczącej niskiej emisji, w ramach realizacji projektu pt.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”. Projekt zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Uroczystego przecięcia wstęgi przy zejściu do przejścia podziemnego dokonali: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski, Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czempiniu Łukasz Grygier. Uroczystość swoją obecnością uświetnił także Starosta Poznański Jan Grabkowski. Po poświęceniu nowo powstałej infrastruktury przez Księdza Prałata Parafii pw. św. Michała Archanioła w Czempiniu Czesława Bartoszewskiego, zebrani goście udali się na rekonesans nowopowstałej infrastruktury, podczas którego o szczegółach inwestycji opowiadał Burmistrz Gminy Czempiń.

Podczas części konferencyjnej Burmistrz Gminy Czempiń przedstawił prezentację multimedialną związaną z realizowanym projektem, odbyły się także prelekcje zaproszonych gości, doktora Zdzisława Bernackiego -pracownika Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk, który wygłosił prelekcję pt. „Zrównoważony transport a środowisko” oraz doktora Radosława Bula – pracownika centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił prezentację pt.” Zintegrowane węzły przesiadkowe jako podstawowy element systemu zintegrowanego transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej". Konferencję zakończył panel dyskusyjny, który dotyczył wdrażania problematyki zbiorowego transportu publicznego i jego wpływu na środowisko. Podczas czwartkowych uroczystości zaproszeni goście podkreślali znaczenie współpracy samorządów metropolii poznańskiej. Taka inwestycja zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Chciałbym wyrazić wdzięczność wobec wszystkich, którzy byli zaangażowani w budowę Czempińskiego Węzła Przesiadkowego. Jest to przykład dobrej współpracy. Dzisiaj możemy wspólnie cieszyć się z nowopowstałej infrastruktury. Podjęcie się tak wielkiego wyzwania wymagało od nas wszystkich odwagi i determinacji – podkreślał Burmistrz Gminy Czempiń.

 

 

24 czerwca 2018

Czempiński Dzień Bez Samochodu. Rozdaliśmy nagrody!

24 czerwca 2018 roku obchodziliśmy Czempiński Dzień bez Samochodu. Na terenie przy boisku Orlik w Czempiniu powstało miasteczko rowerowe, gdzie dzieci mogły przejechać specjalnie przygotowanym torem z przeszkodami, uwzględniając przy tym przepisy ruchu drogowego, które objaśniała najmłodszym aspirant Izabela Czerwińska z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Uczestnicy mogli podziwiać rowerowe show w wykonaniu Aleksandra Żółtowskiego, ponadto Centrum Kultury przygotowało warsztaty dla dzieci oraz czytanie na trawie. O godzinie 15.30 nastąpiło ogłoszenie wyników i wyłonienie laureatów konkursów organizowanych przez Gminę Czempiń: Konkursu plastycznego dla przedszkolaków pt. :„Rowerem do szkoły, rowerem do pracy”, konkursu dla szkół pt.: „Oddziaływanie środków transportu na środowisko” oraz konkursu fotograficznego pt.: „Dobre ujęcie Czempińskiego Węzła Przesiadkowego”. Nagrody wręczał Burmistrz Gminy Czempiń. Przy Kręgu Herkulesa zorganizowano wystawę wyróżnionych prac dzieci oraz fotografii. dzieci jak również wyróżnione fotografie prezentowane były na specjalnie przygotowanych wystawach.

 

                     

 

 

 

9 marca 2018 roku

Konkursy!!!

Zachęcamy drogie dzieci, uczniów oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Czempiń do udziału w konkursach, które organizujemy w ramach działań informacyjno – promocyjnych związanych z realizacją projektu pt.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”

Gmina Czempiń organizuje konkurs plastyczny, który przeprowadzony zostanie w czempińskich placówkach przedszkolnych, konkurs plastyczny dotyczący oddziaływania środków transportu na środowisko oraz konkurs fotograficzny skierowany do mieszkańców.

 

 

 

 

 26 lutego 2018 roku

Działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu ZIT – ruszyła kampania
Prezentujemy ZNAK KAMPANII PROMOCYJNEJ

 

Na terenie Gminy Czempiń trwają prace związane z realizacją projektu pt.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”. Celem projektu jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną poprzez zwiększenie stopnia wykorzystania transportu publicznego i niezmotoryzowanego oraz stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempiń.

W związku z realizowanym projektem rozpoczęły się działania przeprowadzane
w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej, dotyczącej promowania nowo powstałej infrastruktury i udogodnień, które zachęcać mają korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej oraz publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego.

 

Do prowadzenia działań promocyjnych w drodze postępowania przetargowego, wyłoniona  została firma, która kampanię realizować będzie wraz z pracownikami urzędu.

 

Promocją objęci zostaną wszyscy Mieszkańcy Gminy Czempiń i aglomeracji poznańskiej.
Dla przedszkolaków wydana zostanie kolorowanka, nawiązująca do podstawowych zasad ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy rowerem, a także przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny: pt.: "Rowerem do szkoły, rowerem do pracy". Dla uczniów szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych a także osób starszych zorganizowane zostaną pogadanki z zakresu bezpiecznego poruszania się rowerem w obrębie miasta i poza nim. Uczniowie będą mogli wykazać się w konkursie plastycznym dotyczącym ochrony środowiska w aspekcie korzystania z różnych środków transportu w ruchu miejskim. Gmina zorganizuje konkurs fotograficzny adresowany do wszystkich mieszkańców gminy, dotyczący infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu. Gmina zamierza również zorganizować kampanię radiową i telewizyjną oraz prasowe i internetowe. Kampanie te z jednej strony będą ukazywać możliwości skorzystania z roweru i transportu zbiorowego dzięki udogodnieniom powstałym w wyniku projektu, z drugiej zachęcać do jej wykorzystania poprzez wybranie roweru
i komunikacji publicznej jako środków transportu.

Wydana zostanie także mapa oraz folder, przedstawiający nowo powstałą infrastrukturę oraz położenie ścieżek pieszo -rowerowych, w tym nowopowstałych w trakcie realizacji projektu.

Planowana jest organizacja rajdu rowerowego oraz „Czempiński Dzień Bez Samochodu”, podczas którego promowane będą alternatywne względem samochodu formy dotarcia do miejsca pracy, edukacji, odbędą się konkursy z nagrodami, wystawa prac przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych, wystawa fotograficzna dotycząca tematyki ochrony środowiska w miastach, niskiej emisji i korzystania z roweru i komunikacji publicznej jako alternatywnych środków transportu.

Kampania uzupełniona zostanie promocją za pośrednictwem prasy i internetu.

Wszystkie opisane powyżej działania mają zachęcić mieszkańców regionu do korzystania z różnych form transportu i eliminowania transportu samochodowego na rzecz transportu publicznego lub ekologicznego jak np. transport rowerowy. Działania informacyjno–promocyjne mają na celu przekonać odbiorców lub ich utwierdzić
w przekonaniu, że transport publiczny/rowerowy/pieszy jest najlepszym rozwiązaniem oraz że w ten sposób przyczyniają się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym CO2 i pyłu PM 10, którego głównymi źródłami w powietrzu w europejskich miastach jest emisja spalania z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do aktywnego włączenia się w działania promocyjne. Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich organizowanych wydarzeniach, zachęcania do udziału dzieci, a przede wszystkim do korzystania z udogodnień nowo powstałej infrastruktury. Mamy nadzieję, że sprawi ona, że częściej i z większą przyjemnością wybiorą Państwo rower jako podstawowy środek transportu i chętniej korzystać będą Państwo z transportu publicznego.

16 listopada 2017 roku

Czempiński Węzeł Przesiadkowy - przekazanie placu budowy

W środę, 16 listopada 2017 roku w ramach realizacji projektu: „Budowa węzła przesiadkowego - parkingów A, B przy ul. Kolejowej, parkingu C przy ul. Krańcowej wraz z przebudową ulicy oraz przejścia podziemnego do dworca kolejowego - wydłużenie istniejącego przejścia podziemnego od dworca kolejowego pod peronami do ul. Krańcowej w Czempiniu” się przekazanie Wykonawcy placu budowy obejmującego rozbudowę tunelu pod torami kolejowymi oraz przebudowę ul. Krańcowej w Czempiniu. Było to możliwe dzięki uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę tunelu pod linią kolejową, wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Warto podkreślić, że terminowe rozpoczęcie prac wykonawczych było możliwe dzięki przychylności Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, który niezwykle szybko wydał stosowne pozwolenie na budowę. W związku z powyższym od dnia 17 listopada 2017 roku rozpoczną się faktyczne prace związane z tą ważną i oczekiwaną przez mieszkańców inwestycją. Warto zauważyć, że budowa przejścia podziemnego pomiędzy nowymi peronami przy dworcu kolejowym, a parkingiem C przy ul. Krańcowej to najbardziej kapitałochłonna inwestycja w ramach budowy Czempińskiego Węzła Przesiadkowego. Powstanie tego tunelu pozwoli mieszkańcom zachodniej części miasta oraz okolicznych miejscowości, w sposób bezpieczny pokonać drogę z i do domu oraz dotrzeć na dworzec i do pociągu, bez konieczności korzystania z często zamykanych przejazdów kolejowych. Zgodnie z zapowiedziami, od połowy listopada spodziewaliśmy się podjęcia prac budowlanych na kontrakcie realizowanym przez firmę Alusta S.A i faktycznie tak się dzieje. Tym samym kończymy wielomiesięczny etap prac projektowych, a budowa Czempińskiego Węzła Przesiadkowego wchodzi z zasadniczą fazę budowlaną – mówi Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń – Bardzo się cieszę, że ruszają prace budowlane w obrębie dworca. Wiem, że wiele osób nadal wątpiło, że ta inwestycja dojdzie to skutku. Teraz naocznie będziemy mogli obserwować postępy prac, a za kilka miesięcy cieszyć się nowoczesną infrastrukturą, której wizualizacje niedawno publikowaliśmy na naszej stronie internetowej.

 

5 kwietnia 2017 roku

Czempiński Węzeł Przesiadkowy - podpisanie umowy z Wykonawcą!

W środę, 5 kwietnia 2017 roku, w Urzędzie Gminy w Czempiniu została podpisana umowa na realizację projektu p.n.: „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń”, który uzyskał dofinansowanie w ramach: Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Ze strony Gminy Czempiń umowa została podpisana przez Burmistrza Gminy Czempiń Konrada Malickiego, wykonawcę robót – Firmę Alusta S.A z Poznania reprezentował prezes zarządu Mieczysław Stachowiak. Przedmiotem umowy z firmą Alusta S.A jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót związanych z budową trzech nowoczesnych parkingów- A i B przy ulicy Kolejowej w Czempiniu oraz Parkingu C przy ulicy Krańcowej, wraz z przebudową całej ulicy. Pod torami od strony ulicy Krańcowej, do dworca kolejowego wybudowane zostanie przejście podziemne. W ramach projektu powstaną więc trzy parkingi. Pierwszy, tzw. Parking A typu P&R - parkuj i jedź (z ang. Park & Ride), B&R - parkuj rower i jedź (z ang. Bike & Ride), K&R tymczasowe zatrzymanie i szybkie wysiadanie (z ang. Kiss & Ride), wraz z przystankiem autobusowym, zlokalizowany zostanie w miejscu obecnie istniejącego parkingu przy dworcu kolejowym. Drugim parkingiem będzie tzw. Parking B typu P&R zlokalizowany nieco dalej, ale także przy ul. Kolejowej. Trzeci parking tzw. Parking C typu P&R i B&R powstanie po drugiej stronie miasta, przy ul. Krańcowej, tak aby kierowcy z drugiej strony miasta i gminy nie musieli pokonywać długiej, prowadzącej przez często zamykany przejazd kolejowy, drogi lecz będą mogli pozostawić auto na nowym parkingu zlokalizowanym vis a vis dworca kolejowego. Z lokalizacją parkingu C powiązana jest, realizowana w ramach niniejszego projektu, przebudowa ul. Krańcowej, która pozwoli dojechać do Parkingu C. Najbardziej kapitałochłonną inwestycją będzie budowa przejścia podziemnego pomiędzy nowymi peronami przy dworcu kolejowym, a parkingiem C przy ul. Krańcowej. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom tej części miasta oraz okolicznych miejscowości, w sposób bezpieczny pokonać drogę z i do domu oraz dotrzeć na dworzec i do pociągu.

 

16 grudnia 2016 roku 

Czempiński Węzeł Przesiadkowy - podpisanie umowy o dofinansowanie

W piątek, 16 grudnia 2016 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 podpisał pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie w ramach: Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Były to jednocześnie pierwsze umowy o dofinansowanie podpisane Województwie Wielkopolskim, w związku z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne, dotyczące głównie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. W Województwie Wielkopolskim ZIT-y realizowane są na obszarze funkcjonalnym Miasta Poznania (MOF) oraz obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego Kalisz – Ostrów Wielkopolski (AKO). W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu spotkali się włodarze 5 Gmin będących Beneficjentami udzielonego wsparcia.W gronie tym znaleźli się: Konrad Malicki – Burmistrz Gminy Czempiń, Szymon Matysek – Burmistrz Gminy Kostrzyn, Tomasz Szrama – Burmistrz Obornik, Andrzej Balcerek – Burmistrz Miasta Puszczykowa i Wojciech Ziętkowski – Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. Łączna kwota podpisanych umów opiewa na prawie 27 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowy dotyczą projektów inwestycyjnych w obszarze niskiej emisji, w tym transportu miejskiego. Zakres projektów obejmuje szereg komplementarnych działań, które mają przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Gmina Czempiń otrzyma dofinansowanie w rekordowej w historii Gminy kwocie ponad 10 mln zł.

Warto zaznaczyć, że Wielkopolska jest liderem w gronie dużych województw w kraju, które najsprawniej wydatkują środki unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014 – 2020. Potwierdza to poziom kontraktacji umów z beneficjentami, który wynosi 24% - podkreślał podczas spotkania Marszałek Marek Woźniak i dodał - dzisiaj mamy dowód na to, że poradziliśmy sobie z trudnym narzędziem, jakim są ZIT-y, które wymaga dobrej współpracy i porozumienia członków Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Finalnie podpisujemy 5 umów dotyczących miejskiej polityki transportowej, w tym niskoemisyjnego transportu. Osiągamy efekt niskiej emisji i odkorkowania przestrzeni miejskiej. To określona wartość dodana dla regionu.

 

21 listopada 2016 roku

Ponad 10 milionów dotacji dla Gminy Czempiń Ponad 10 milionów dotacji dla Gminy Czempiń

W poniedziałek, 21 listopada 2016 r., w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu odbyła się konferencja prasowa pod hasłem: „Czempiński węzeł przesiadkowy”, poświęcona Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym na terenie Gminy Czempiń i projektowi pod nazwą: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przejściem podziemnym, ciągami komunikacyjnymi i ścieżkami rowerowymi oraz energooszczędnym oświetleniem w Gminie Czempiń.

Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony przez Gminę Czempiń w dniu 31 maja 2016 r. Na przełomie czerwca i lipca 2016 r.. projekt pomyślnie przeszedł ocenę formalną i strategiczną dokonaną przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Organizacja ta pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Następnie, także z pozytywnym efektem, wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.Natomiast w ostatnich dniach, Gmina Czempiń otrzymała informację o tym, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek Gminy Czempiń uplasował się na 4 miejscu listy rankingowej (wnioski na pozycjach 2-4 otrzymały tą samą liczbę punktów) i został wybrany do dofinansowania.

Wartość dofinansowania projektu to kwota: 10 039 056,99.zł, a wartość ogólna projektu to 11 843 000,20 zł. Z perspektywy historycznej tak wysokiej kwoty dofinansowania, do tej pory Gmina Czempiń nie pozyskała i jest to wynik, który w przyszłości trudno będzie powtórzyć. Jest to też kolejna, liczona w milionach, dotacja pozyskana w tym roku ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Opis funkcjonalny i zakres projektu Trzy nowoczesne parkingi oraz droga dojazdowa-ul.Krańcowa. W ramach projektu powstaną trzy parkingi. Pierwszy tzw. Parking A typu P&R, B&R, K&R, wraz z przystankiem autobusowym, zlokalizowany zostanie w miejscu obecnie istniejącego parkingu przy dworcu kolejowym. Drugim parkingiem będzie tzw. Parking B typu P&R zlokalizowany nieco dalej, ale także przy ul. Kolejowej. Oba połączone będą ciągiem pieszo-rowerowym. Trzeci parking tzw. Parking C typu P&R i B&R powstanie po drugiej stronie miasta, przy ul. Krańcowej, tak aby kierowcy z drugiej strony miasta i gminy nie musieli pokonywać długiej, prowadzącej przez często zamykany przejazd kolejowy, drogi lecz będą mogli pozostawić auto na nowym parkingu zlokalizowanym vis a vis dworca kolejowego. Z lokalizacją parkingu C powiązana jest, realizowana w ramach niniejszego projektu, przebudowa ul. Krańcowej, gdyż będzie to droga dojazdowa do Parkingu C. Przejście podziemne pod torami kolejowymi Kolejną, a za razem najbardziej kapitałochłonną, inwestycją będzie budowa przejścia podziemnego pomiędzy nowymi peronami przy dworcu kolejowym (połączonymi już przejściem podziemnym), a parkingiem C przy ul. Krańcowej. Pozwoli to swobodnie mieszkańcom tej części miasta (ok. 20% mieszkańców) oraz okolicznych miejscowości, w sposób bezpieczny pokonać drogę z i do domu oraz dotrzeć na dworzec i do pociągu. Ścieżki pieszo-rowerowe na pl. Zielony Rynek oraz odcinku od ul. Chłapowskiego do ul. Kolejowej Inwestycjami realizowanymi w ramach projektu będą, budowa ścieżki pieszo-rowerowej na pl. Zielony Rynek oraz ścieżki na odcinku od ulicy Chłapowskiego do ulicy Kolejowej (dworca kolejowego). Ścieżka na pl. Zielony Rynek po jednej stronie będzie biegła od mostu aż do kościoła pw. św. Szymona i Judy Apostołów, przy którym na drodze wojewódzkiej, w ramach niniejszego projektu zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych. Po drugiej stronie ścieżka rowerowa będzie prowadziła od ul. Poznańskie Przedmieście do miejsca na wysokości obelisku poświęconego pamięci harcmistrza Floriana Marciniaka, znajdującego się pod drugiej stronie placu. Inwestycja ta pozwoli utworzyć ciąg rowerowy, którego początek stanowi ścieżka rowerowa biegnąca od granicy gminy Czempiń i Brodnica, następnie przez miejscowość Stare Tarnowo oraz w Czempiniu ul. Poznańskie Przedmieście, pl. Zielony Rynek, ścieżką nad Olszynką od ul. Kościelnej aż do ul. Kolejowej (dworzec kolejowy).W ramach projektu powstaną dwie nowe kładki nad Olszynką. Pierwsza z nich powstanie na wysokości ul. Strumykowej, będzie mogła sprowadzić ruch rowerowy z ulic w centrum na bezpieczną ścieżkę pieszo-rowerową. Druga kładka na wysokości ul. Kolejowej pozwoli przejechać nad ciekiem wodnym. Utworzenie tej trasy stanowić będzie swoistą rowerową obwodnicę miasta, w którego centrum wąskie chodniki i drogi utrudniają ruch rowerowy, a przede wszystkim będzie to bezpieczny, szybki i łatwy dojazd do dworca kolejowego. Ciąg pieszo rowerowy na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Chłapowskiego uzupełniony zostanie o energooszczędne oświetlenie. Ścieżki pieszo-rowerowe w ciągu ul. Chłapowskiego oraz ul. Wybickiego Kolejnymi ciągami pieszo rowerowymi, które wykorzystają nowo wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku ul. Chłapowskiego – ul. Kolejowa (dworzec kolejowy) będą nowe ścieżki w ul. Chłapowskiego na odcinku od Olszynki do ul. Wybickiego oraz ścieżka w ul. Wybickiego, biegnąca aż do granicy miasta z wsią Nowe Borówko. Ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej oraz ścieżka w ul. Towarowej i ul. Kościańskie Przedmieście Kolejnym ciągiem rowerowym, który powstanie i prowadził będzie bezpiecznie w kierunku dworca kolejowego będzie ciąg, którego początek zlokalizowany został w centrum wsi Piechanin. W ramach projektu zostanie przebudowana i powstanie ścieżka pieszo–rowerowa od centrum wsi Piechanin do ul. Tarnowskiej (granica miasta). Następnie poprzez powstałą w 2015 r. ścieżkę pieszo-rowerową w ul. Stęszewskiej dotrzeć można będzie do ul. Towarowej. W ul. Towarowej zostanie przebudowany chodnik, tak by osiągnąć szerokość umożliwiającą dopuszczenie ruchu rowerowego i w ten sposób dotrzeć będzie można do ul. Kościańskie Przedmieście. W ul. Kościańskie Przedmieście (na odcinku od ul. Spółdzielców do przejazdu kolejowego). Ścieżka pieszo–rowerowa w ul. Kolejowej W ul. Kolejowej (na odcinku od przejazdu kolejowego do dworca) również powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, która pozwoli de facto dotrzeć rowerem z centrum wsi Piechanin do dworca kolejowego w Czempiniu bez konieczności jazdy po niebezpiecznych drogach, w tym wojewódzkich. Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej Ostatnią ze ścieżek, które powstaną lub zostaną przebudowane w ramach niniejszego projektu będzie nowa ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Krańcowej. Dzięki tej ścieżce będzie można dotrzeć do nowego parkingu przy ul. Krańcowej typu P&R i B&R oraz bezpiecznie pozostawić rower w monitorowanym miejscu i poprzez nowe przejście podziemne dotrzeć do dworca i/lub na perony.

Czempiński węzeł przesiadkowy w liczbach: 

 1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1  
 2. Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” 3
 3. Liczba miejsc postojowych wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” 147
 4. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „P&R” 11
 5. Liczba wybudowanych obiektów „B&R” 2
 6. Liczba stanowisk postojowych wybudowanych obiektach B&R 60
 7. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych 4
 8. Długość przebudowanych/wybudowanych dróg dla rowerów ok. 5 km
 9. Liczba kładek przez rzekę Olszynkę 2
 10. Liczba infokiosków 1
 11. Liczba wind 1
 12. Liczba nowych punktów świetlnych 60
 13. Liczba wybudowanych przejść podziemnych pod torami kolejowymi 1